Fyra olika sätt att ersätta en förlorad tand

Det finns många olika sätt att ersätta en förlorad tand, egentligen är de betydligt fler än fyra. Det är dock de fyra vanligaste behandlingarna som det kommer att redogöras för här.

Det kan hända att man efter en olycka eller på grund av sjukdom förlorar en tand. Som vuxen är detta besvärligt, då det inte längre finns någon extra tand som kan växa ut. Både av estetiska skäl liksom hälsoskäl kan det vara bäst att söka ett sätt att ersätta den förlorade tanden så snart som möjligt. Ibland är det en tand och i andra fall en hel tandrad som behöver ersättas. De konstgjorda tänderna finns i både avtagbar och fast version.

Två typer av avtagbara tänder

Det finns många modeller av så kallade löständer. Den första typen hålls fast med krokar i de andra tänderna. Den andra typen har silikon eller plast som fästs på granntänderna. Man kan välja att inte använda protesen till exempel under natten eller när man är hemma. Ska man på ett viktigt möte kan man snabbt sätta på sin tand. Men andra som har förlorat mer än en tand kan behöva protesen varje dag för att kunna tugga och tala. Nackdelen med dessa är att de kan bli sneda eller rentav börja ramla av med tiden.

Två typer av fasta tandersättningar

Det finns i princip två typer av fasta tandlösningar. Den första är en protes. Då skalar man av två tänder, en på var sida om den/de förlorade tanden/tänderna. Dessa kommer att fungera som fäste för protesen. Så fästs den nya tanden eller tänderna i ett enda stycke med hjälp av granntänderna. Nackdelen med en protes som fästs och inte går att ta bort är att tandköttet kan dra ihop sig. Då skapas det ett tomrum mellan krona och tandkött som lätt fylls med bakterier.

Även om implantat inte är för alla så rekommenderas de av tandläkare. Då fäster man en skruv i titan i självaste käkbenet och låter den växa fast i benet. Sedan sätter man en krona på den skruven och så har man en ny tand. En som inte vrider på sig, ramlar av eller skapar tandköttsfickor som fylls med bakterier. Den nya tanden ska man ta hand om precis som resten. Innan man bestämmer sig bör man gå på en undersökning för tandimplantat i Malmö. Då kolla läkaren upp om man är kandidat för implantat eller inte.

12 Nov 2020