Låt tandläkaren hjälpa dig med munhälsan

När du väljer att skriva in dig hos en bra tandläkarpraktik gör du ett aktivt val för bättre hälsa. Regelbunden kontakt med tandvården ger friskare tänder och minskar risken för smärta.

Vi har nytta av tandläkaren genom större delen av livet. Första levnadsåret är nyttan vanligtvis ytterst begränsad men när tänderna börjar växa fram är det också dags att vårda dem. Under de första levnadsåren utförs den uppgiften vanligen av någon vuxen person. Och snart är det dags att börja det livslånga samarbetet med tandläkaren.

Vi har en ypperlig och välutvecklad tandvård i vårt land. Tanken är att alla medborgare ska ha tillgång till tandvård, både grundläggande och kvalificerad. Från de årliga undersökningarna med kontroller av tandstatus och rengöring till krångligare procedurer som korrigering och operationer. Samhället står för delar av kostnaden.

 

Ett bra val för hälsan

När det gäller att välja rätt tandläkare är det som med det mesta - det finns valmöjligheter och faktorer som spelar större eller mindre roll i sammanhanget. En viktig sådan är givetvis kompetens och integritet. Social kompetens är också mycket viktigt så att dialogen mellan personal och patient blir tydlig. Helst ska inga missförstånd alls förekomma.

Andra viktiga parametrar då du väljer tandläkare handlar om priser, öppettider och tillgänglighet. En aldrig så duktig tandläkare i Fruängen är till föga hjälp om det inte finns några tider att få komma dit. Och skäliga priser för behandlingen vill alla ha.

Men när du valt rätt tandläkarpraktik kommer du att känna dig trygg.

10 Feb 2021